שקיפות ודיווח 

reder icon.png

רבעון 1, 2017

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 2, 2017

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 3, 2017

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 4, 2017

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 1, 2018

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 2, 2018

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 3, 2018

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 2, 2019

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 3, 2019

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

reder icon.png

רבעון 4, 2019

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה