top of page

תיאוריית השינוי של תנועת "עומדים ביחד"

نظريّة التغيير لحراك "نقف معًا"

לשנות ביחד עברית.png
לשנות ביחד ערבית.png

שינוי פוליטי וחברתי מן היסוד של ישראל הוא אפשרי, ואנחנו נעשה אותו. הוא אפשרי משום שלרוב הגדול של האנשים שחיים כאן יש אינטרס אמיתי בחברה שוויונית וצודקת, חברה של כולנו, ובשלטון שמדיניותו שונה בתכלית מזו של הממשלות המשרתות את הכיבוש וההון. המבנה והארגון של החברה כיום מייצרים מצוקות חברתיות ואינם מבטיחים לרוב הציבור שגשוג, ביטחון והגשמה אישית, חברתית וכלכלית. המצב הקיים פוגע באנשים מציבורים ומקהילות מגוונות. למעשה הוא פוגע ברוב החברה.

بالإمكان إحداث تغييرًسياسيًا واجتماعيًا جذريًا في إسرائيل، ونحن سنصنعه. هو ممكن لأنّ غالبية من يعيشون هنا يملكون مصلحة حقيقية بإنشاء مجتمعًا متكافئًا وعادلًا، مجتمعًا لنا جميعًا، وبسلطة ذات سياسة مختلفة كليًا عن الحكومات التي تخدم الاحتلال ورأس المال. مبنى وتنظيم المجتمع اليوم يولّدان ضائقات اجتماعية ولا يضمنان لغالبية الجماهير هنا ازدهارًا، أمانًا وتحقيقًا ذاتيًا، اجتماعيًا واقتصاديًا. يمسّ الوضع القائم بالناس من الشرائح المجتمعية المختلفة. بالحقيقة هو يمسّ بأغلبية المجتمع.

 

 

השלטון הנוכחי משרת את האינטרסים של קבוצה קטנה: אליטה פיננסית של בעלי הון ואליטה פוליטית המקדשת את פרויקט ההתנחלות — על-חשבון האינטרסים של רוב הציבור. השיטה הנוכחית עובדת לטובת מיעוט קטן על חשבון הרוב, אבל היא תלויה בהסכמת הרוב. והרוב אכן מסכים, אך הוא איננו עושה זאת ברצון אלא בשתיקה מתוך ייאוש או תחושה של היעדר אלטרנטיבה. לכן המבנה הפוליטי השולט כיום בישראל חלש בהרבה ממה שנראה לעין, ומשום כך אנחנו משוכנעים כי באמצעות התארגנות, פעולה נכונה, ומאבק יהודי-ערבי משותף — נוכל לחולל בו את השינוי המיוחל. את שלטון האליטה אנחנו רוצים להחליף בשלטון העם: שלטון דמוקרטי, שמשרת את האינטרס של כולנו, שמשרת את היחיד והכלל בכל תחומי החיים, ולא את האינטרסים של אליטות הכוח וההון.

ألسلطة الراهنة تخدم مصالح مجموعة صغيرة: نخبة مادية من الرأسماليين ونخبة سياسية تقدس مشروع الاستيطان - ذلك على حساب مصالح غالبية الجماهير. ألطريقة السائدة تعمل لصالح أقلية صغيرة على حساب الأغلبية، لكنها منوطة بموافقة الأغلبية. والأغلبية موافقة بالفعل، لكنها لا تفعل ذلك بمحض إرادتها إنما بصمتها أو من خلال يأسها أو شعورها بانعدام البديل. لذا فإن الهيكل السياسي المسيطر في إسرائيل اليوم أضعف بكثير عمّا تراه الأعين، ومن هنا فإننا مقتنعون بأنه من خلال التنظيم، العمل والنشاط السليمين، والنضال اليهودي-العربي المشترك - سنتمكن من إحداث التغيير المرجو. نحن نريد تبديل نظام حكم النخبة بحكم الشعب: حكم ديمقراطي، يخدم مصالحنا جميعًا، يخدم الفرد والجماعة بكلّ مجالات الحياة، لا مصالح نخب القوة ورأس المال.

 

הדרך לשינוי עוברת דרך גיוס רוב בחברה הישראלית ובניית מחנה רחב שיכלול קהילות מגוונות: יהודים וערבים, מזרחים ואשכנזים, נשים וגברים, חילונים ודתיים, פריפריה ומרכז, ועוד. לשם כך נסמן פתרונות אלטרנטיביים המשרתים את הרוב, נאתר ונתקן את הכשלים המקשים על גיוס הרוב, ונטפח סולידריות בין קבוצות.

ألطريق للتغيير يمر عبر تجنيد أغلبية من المجتمع الإسرائيلي وإنشاء معسكر واسع يضمّ شرائح متنوعة: يهودًا وعربًا، شرقيين وأشكناز، نساءً ورجالًا، علمانيين ومتدينين، سكان الأرياف والمركز، وآخرين. من أجل ذلك سنحدد حلولًا بديلةً تخدم الأغلبية، نجد ونعمل على إصلاح الأخطاء التي تعيق وتصعب عملية تجنيد الأغلبية، ونزرع الود والتضامن ما بين الشرائح المختلفة.

 

זוהי אסטרטגיית שינוי של שמאל עממי: שמאל המבטא את האינטרסים של כל מי שחיים כאן ואת מה שטוב לכולנו; שמאל שאיננו מדבר על עקרונות צדק מופשטים או בשם האינטרס של אחרים; שמאל יהודי-ערבי המשקף בהרכבו את מגוון הקבוצות בחברה; שמאל המבקש לעודד מעורבות פוליטית רחבה של שכבות שונות ונאבק בהשתלטות האליטות על העשייה הפוליטית.

هذه هي استراتيجية التغيير لليسار الشعبي: يسار يعبر عن مصالح كل من يعيش هنا وعمّا هو جيد لنا جميعًا؛ يسار لا يتحدث فقط عن قيم العدالة أو باسم مصلحة الآخرين؛ يسار يهودي-عربي يعكس ويمثل بتركيبته مختلف شرائح المجتمع؛ يسار يسعى لتعزيز المشاركة السياسية الواسعة للطبقات المختلفة ويناضل ضد تسلط النخب على العمل السياسي.

 

​"עומדים ביחד" אינה מסתפקת במחאה סמלית. גם לא רק בבלימת יוזמות מסוכנות של השלטון. "עומדים ביחד" מבקשת להציב אלטרנטיבה כוללת לימין ולהצליח לקדם אותה, לארגן מחדש את המפה הפוליטית בישראל ולממש את חזון התנועה: קידום חברה סוציאליסטית - חברה דמוקרטית, סולידרית, שוויונית, וצודקת;  סיום הכיבוש והשליטה של ישראל על העם הפלסטיני והשגת שלום; וכינון שלטון הפועל למען מה שטוב לכל מי שחיים כאן.

"نقف معًا" لا يكتفي باحتجاج رمزي. كذلك ليس بالتصدي للمبادرات الخطرة للسلطة. "نقف معًا" يسعى لخلق بديلًا شاملًا لليمين وللنجاح بتطويره، لإعادة ترتيب الخارطة السياسية في إسرائيل ولتحقيق رؤيا الحراك: تطوير مجتمع اشتراكي - مجتمع ديمقراطي، متكاتف، متكافئ، وعادل؛ إنهاء الاحتلال وسيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام؛ وإنشاء سلطة حاكمة تعمل من أجل ما هو جيد لكل من يعيش هنا.

כדי לחולל שינוי כזה יש לבנות כוח המצטבר ממאבק למאבק, כוח המאפשר לאסוף אנשים, לנוע איתם לפעולה, ולצבור בהדרגה קשב, הסכמה והשפעה על קהלים שונים ומגוונים. כתנועה פוליטית שאינה מפלגה, נבקש בטווח הקצר להפעיל על השלטון לחצים, אבל גם לבנות את אותו רוב שיפתח בפני כולנו את הדרך לשינוי המפה הפוליטית בטווח הארוך.

من أجل صنع هذا التغيير يجب بناء قوة تتزايد من نضال لنضال، قوة تمكّننا من جمع الناس، التحرك معهم للعمل، وتدريجيًا كسب الاهتمام، الموافقة والإجماع والتأثير على الجماهير المختلفة والمتنوعة. كحراك سياسي ليس حزبًا، سنسعى بالمدى القريب لتفعيل ضغوطًا على السلطة الحاكمة، لكن أيضًا لبناء ذات الأغلبية التي ستفتح الطريق أمامنا جميعًا لتغيير الخارطة السياسية في المدى البعيد.

 

 

וכך נפעל - وسنعمل على هذا النّحو:

 

-1-

נייצר פוליטיקה של תקווה: נציג אלטרנטיבה לסדר הקיים ונצביע על מערך הכוחות שמסוגל לקדם אותה. הכיבוש, המלחמה ושלטון ההון מנצחים משום שהם מצליחים ליצור בציבור תחושה שהם אומנם גרועים אבל הכרחיים ובלתי-נמנעים. נוכח התחושה העמוקה הזאת, אי-אפשר להסתפק בביקורת. חשוב להציע פתרונות חלופיים וממשיים שישרתו את כל מי שחי כאן. צריך לייצר אלטרנטיבות שמציעות פתרון לבעיות נקודתיות, ומעבר לכך גם מובילות לשינוי פוליטי, כלכלי ומבני רחב, ולשינוי המפה הפוליטית. הפתרונות שנציג יהיו קונקרטיים. אנשים יוכלו בקלות לדמיין אותם.

سنخلق سياسة أمل: سنعرض بديلًا للنظام القائم ونشير إلى مجموعة القوى القادرة على تطويره. ألاحتلال، الحرب وحكم النفوذ ينتصرون لأنهم ينجحون بخلق شعور لدى الناس بأنهم رغم كونهم سيئين لكنهم أيضًا ضروريين ولا يمكن منعهم. على ضوء هذا الإحساس العميق، لا يمكن الاكتفاء بالنّقد. من المهم عرض حلول بديلة وحقيقية تخدم كل من يعيش هنا. يجب خلق بدائل تقترح حلًّا لمشاكل عينيّة، وتقود لتغيير سياسي، اقتصادي وهيكلي واسع، ولتغيير الخارطة السياسية. ألحلول التي سنقترحها ستكون محددة وواضحة. سيتمكن الناس بسهولة من تخيّلها.

נעמיד את האלטרנטיבה במרכז סדר היום הציבורי בכלים מגוונים כמו הפגנות, שביתות, קמפיינים וירטואליים, וכדומה. נבחר קמפיינים מעוררי תקווה, שמבטאים סולידריות רחבה, ושיעניקו קול לחסרי הקול. נציב לעצמנו גם יעדים קטנים, במטרה להשיג ניצחונות קטנים. ניצחונות כאלה יעצימו את התחושה שביכולתנו לשנות. ולבסוף - נייצר תקווה בעצם קיומנו כקהילה פוליטית מלוכדת המביטה קדימה.

سنضع البديل بمركز الأجندة الجماهيرية بآليات منوعة كالمظاهرات، الإضرابات، الحملات الألكترونية وما شابه. سنختار حملات تبعث الأمل، تعكس تضامن واسع، وتمنح الصوت لمن لا يملكه. سنضع لأنفسنا أيضًا أهدافًا صغيرة، من أجل الحصول على نجاحات صغيرة. نجاحات كهذه ستعزز الشعور بأنه بإمكاننا التغيير. وفي نهاية المطاف - سنخلق الأمل بمجرد وجودنا كمجموعة سياسية موحدة مترابطة تتطلع قدمًا.

 

-2-

לא נדבר בשם לאום מסוים, אלא נבטא את קולם של כלל האנשים שחיים כאן, יהודים וערבים כאחד. זה העם על גווניו, ובשמו ובשם הרוב נדבר. השלטון הנוכחי אינו משקף את האינטרסים של הרוב, ולכן אנחנו נתעקש לשקף אותם. שלטון הימין מבקש לפצל את העם ולהציג את המציאות החברתית כעימות נצחי בין קבוצות מנוגדות־מיסודן לכאורה (יהודים מול ערבים, אשכנזים מול מזרחים, וכו'). תפקידנו לפרק את שיח השנאה וההפרדה הזה, ולהחליפו בשיח של מאבק ועשייה משותפים.

لن نتكلّم باسم قومية معينة، إنما سنعبّر عن صوت كل الناس التي تعيش هنا، يهودًا وعربًا. هذا هو الشعب بكل أطيافه، وباسمه وباسم الأغلبية سنتكلّم. ألسلطة الحاكمة الراهنة لا تعكس مصالح الأغلبية، ولذلك سنصرّ نحن على عكسها. يسعى حكم اليمين لتفكيك الشعب وعرض الواقع الاجتماعي على أنه صراع دائم وأبدي بين المجموعات المتناقضة من أساسها للوهلة الأولى (اليهود مقابل العرب، الأشكناز مقابل الشرقيين، وإلخ). مهمتنا أن نبدّد خطاب الكراهية والفصل هذا، وأن نستبدله بخطاب النضال والعمل المشتركين.

נתעקש לבודד את האליטות השולטות ולא ניתן להן לבודד אותנו: לא נסתפק בהגנה על זכויות המיעוט, אלא נקדם פתרונות שמבטאים את האינטרס המשותף של רוב העם, אשר מנוגד רק לאינטרס של אליטה זעירה שמרוויחה מהסדר הפוליטי והכלכלי הקיים. נראה לציבור כיצד ההצעות שלנו משרתות את האינטרס של הרוב. נפעל לחיבור מאבקים מקומיים נפרדים לסיפור רחב ונוכיח שהפתרונות שאנחנו מציעים מבטאים מדיניות כוללת לטובת הרוב. הכללת מאבקים נקודתיים או מקומיים לסיפור רחב תסייע לנו לחבר קבוצות ותביעות שונות. נדבר בעברית ובערבית, ובמקומות בהם הדבר מבטא מסר של סולידריות גם בשפות נוספות. הדו-לשוניות היא ביטוי למחויבות לשותפות יהודית-ערבית; זוהי אמירה מפורשת המבטאת את שאיפתנו לחברה העתידית. בדרך שיתופית זו נפעל לאיחוד הרוב המפוצל ולארגונו מחדש בתודעה ובתחושה של רוב. בנוסף למאבקים, נפעל לקידום סולידריות וחיבורים בני קיימא בין קבוצות.

سنصرّ على فصل النخب المسيطرة ولن ندعهم يفصلوننا نحن: لن نكتفي بالدفاع عن حقوق الأقلية، إنما سنطوّر حلولًا تعكس المصلحة المشتركة لغالبية الشعب، والتي تتناقض فقط مع مصلحة نخبة ضئيلة تكسب من النظام السياسي والاقتصادي الراهن. سنثبت للناس أن مقترحاتنا تصب في مصلحة الأغلبية. سنعمل على ربط النضالات المحلية المنفصلة لرواية واسعة ونثبت أن الحلول التي نقترحها تعكس سياسة شاملة لصالح الأغلبية. إدراج النضالات العينية أو المحلية بإطار رواية واسعة ستساعدنا في خلق حلقات الوصل بين المجموعات والقضايا المختلفة. سنتكلّم بالعبرية والعربية، وبلغات إضافية حيثما تطلب الأمر تمرير رسالة تضامن معينة. ثنائية اللغة هي تعبير عن التزامنا بالشراكة اليهودية-العربية؛ هذا موقف صريح يعكس طموحنا ورؤيتنا للمجتمع المستقبلي. سنعمل بهذا الطريق المشترك لتوحيد الأغلبية المتفككة وإعادة تنظيمها بزرع الوعي والشعور بأغلبية.بالإضافة للنضالات، سنعمل على تطوير التضامن والترابط الممكنين بين المجموعات والشرائح المختلفة.

 

-3-

נתרגם רעיונות שמאליים עקביים לשפה בהירה שנועדה לשכנע ולקרב ואינה מקוממת ומתבדלת. נציג את המטרות שלנו בשפה מאחדת, מבלי להתפשר עליהן. שינוי מהשורש לא חייב להישמע קיצוני. בפוליטיקה דיבור משנה את המציאות, ואם המלים שבחרנו לתאר את המציאות מקשות על גיוס שותפים ועל קידום הפתרונות שלנו, לא נשתמש בהן. תפקידנו לשנות, לא רק להיות צודקים. ברור שלא נוותר על מילים מהותיות המבטאות את יחסי הכוחות כמו למשל 'כיבוש'. פשוט נעדיף תמיד להבליט פתרונות מעשיים במקום להשתמש במילים גבוהות.

سوف نترجم أفكارًا يساريةً متداولة للغة واضحة موجودة لتقنع وتقرّب ولا تنفّر وتعزل. سنعرض أهدافنا بلغة موحّدة وجامعة، دون المساومة عليها. ليس على التغيير الجذري أن يظهر كمتطرفًا. في السياسة، الحديث يغير الواقع، وإذا كانت الكلمات التي اخترناها ستصعّب على عملية تجنيد شركاء وعلى تطوير حلولنا، فلن نستعملها. مهمتنا هي أن نغيّر، وليس فقط أن نكون صادقين. من الطبع لن نتخلى عن كلمات أساسية تعكس ميزان القوى ككلمة 'الاحتلال' على سبيل المثال. بكل بساطة سنفضّل دومًا التشديد على الحلول العملية عوضًا عن استعمال الكلمات الرفيعة.

לחברות וחברי התנועה זהויות מגוונות, וכתנועה עממית נקפיד לתת להן מקום. בה-בעת נזכור שלמילים, לדגלים ולסמלים מסוימים משמעויות מנוגדות בקרב קבוצות שונות, והם עלולים להדיר שותפים פוטנציאליים שמסכימים עם הקו הפוליטי שאנחנו רוצים לקדם. לכן, ננהג בצורה זהירה, מכבדת ומכילה בשימוש הפוליטי בהם.

لأعضاء وعضوات الحراك هويات مختلفة ومتنوعة، وكحراك شعبي سنعمل على توفير المكان لها كلّها. بالوقت ذاته سنتذكر أن للبعض من الكلمات، الرايات والرموز معانٍ متناقضة بأوساط المجموعات المختلفة، ومن شأنها إقصاء شركاء محتملين يتفقون مع الخط السياسي الذي نرغب بتطويره. لذلك، سنتعامل بحذر، باحترام وباحتواء خلال استعمالهم في السياق السياسي.

 

-4-

נפעל לערעור "המובן מאליו" הפוליטי. כאשר המחנות נתפסים כמוגדרים באופן קשיח וקבוע, ונדמה שברור מי ממוקם היכן, ומי משתף פעולה עם מי - קשה מאוד לייצר שינוי. המפה הפוליטית הנוכחית, שבה השתייכות פוליטית חופפת במידה רבה לזהות אתנית, מעמדית, דתית וגיאוגרפית, משרתת רק את הסדר הקיים. היא מאפשרת לימין לטעון שהוא העם, למרות שהוא פועל נגד העם. לכן תפקידנו הוא לאתגר את המפה הפוליטית הזאת ולפרק את המשוואות המבססות אותה.

سنعمل على مناقشة وإعادة تعريف "المفهوم ضمنًا" السياسي. من الصعب إحداث التغيير بظل واقع يحدد هوية كل معسكر ومكان تواجده. ألخارطة السياسية اليوم، والتي بها غالبًا ما يتأثر الانتماء السياسي بالهوية الإثنية، الطبقية، الدينية والجغرافية، تخدم النظام القائم فقط. هي تمكّن اليمين من الادّعاء بأنه هو الشعب، بالرغم من أنه يعمل ضد الشعب. لذا فوظيفتنا هي تحدّي هذه الخارطة السياسية وتفكيك المعادلات المبنية على أساسها.

 

כדי לייצר שינוי אמיתי נכרות בריתות מפתיעות, ונייצר חיבורים בלתי צפויים בין מאבקים, ושפה פוליטית שתמנף את המציאות לטובתנו. ניתן עדיפות למאבקים שיאפשרו לערער את "המובן-מאליו" של המפה הפוליטית בישראל, יסייעו ליצירת זהות פוליטית חדשה המחברת בין זהויות חברתיות, ויקדמו בריתות וקואליציות חדשות. מאבקים אלה עדיפים בעינינו על מאבקים (צודקים כשלעצמם) המשעתקים את המבנה הקיים.

من أجل خلق التغيير الحقيقي سنعقد تحالفات مفاجئة، وننتج روابط غير متوقعة بين النضالات واللغة السياسية والتي ستجلب الواقع لصالحنا. سنفضل النضالات التي تتيح المجال لإعادة تعريف "المفهوم ضمنًا" للخارطة السياسية في إسرائيل، التي تساعد على تكوين هوية سياسية جديدة تربط بين الهويات الاجتماعية، والتي تدفع لإنشاء شراكات وتحالفات جديدة. هذه النضالات بنظرنا أفضل من النضالات (العادلة بحد ذاتها) التي ترسخ المبنى القائم.

 

-5-

אנחנו חייבים להיות מגוונים כמו החברה שאנחנו מתכוונים לשנות, ולכן נחתור לכך שהרכב התנועה והנהגתה יבטא את הגיוון בעם מבחינת קבוצות לאום, שכבות סוציאליות, אתניות ורקע של הגירה, אזורים גיאוגרפיים, דתות ומידת דתיות, מגדר ונטייה מינית. נדאג שההרכב ייצג את כל אותן קבוצות שאינן נמנות עם אליטת ההון והכוח ונעדיף לתת ייצוג-יתר לשכבות מוחלשות. עיקרון זה ינחה את גדילת התנועה: נבטיח שבמעגלי התנועה יהיה משקל נכבד לפריפריה, לשכונות וליישובים לא-אמידים או מוחלשים, ולקבוצות מודרות. כך נקבע גם את סדר העדיפויות של הקמפיינים.

علينا أن نكون متنوعين تمامًا كالمجتمع الذي ننوي تغييره، ولذلك سنسعى كي تعكس تركيبة الحراك وقيادته التنوع الموجود بين أفراد الشعب من ناحية الشرائح القومية، ألطبقات الاجتماعية، الاثنية وخلفية الهجرة، ألمناطق الجغرافية، الديانات ودرجة التدين، ألجندرية والميول الجنسية. سنهتم بأن تمثل التركيبة كل تلك المجموعات التي لا تحتسب على نخب الرأسمال والقوة ونفضل منح تمثيلًا إضافيًا للطبقات المستضعفة. سيكون هذا هو المبدأ الذي سيقود مسيرة نمو الحراك: سنضمن إعطاء وزنًا معتبرًا في حلقات الحراك للأرياف، للبلدات غير المقتدرة أو المستضعَفة، وللمجموعات التي تم إقصاؤها. على هذا النحو أيضًا سنحدد سلم الأولويات للحملات.

-6-

​נהיה תנועה ששייכת לחבריה ולחברותיה. את פעילות התנועה נעצב במעגלים מקומיים ברחבי הארץ. המעגלים יפעלו למימוש חזון התנועה ויזכו במסגרת זו לאוטונומיה, לתמיכה ולסיוע מההנהגה הארצית. נשמור על החברות בתנועה פתוחה לכל, ונשאף לגיבוש תנועה שהיא בית פוליטי לכל מי שיש לו עניין בשינוי, ומסגרת לקידום השינוי הפוליטי שחברי התנועה מייחלים לו.

سنكون حراكًا تابعًا لأعضائه وعضواته. سنصيغ عمل الحراك في الحلقات المحلية المنتشرة بكل أنحاء البلاد. ستعمل الحلقات على تحقيق رؤيا الحراك ويحصلوا ضمن ذلك على استقلاليتهم، وعلى الدعم والمساندة من القيادة القطرية. سنحافظ على كون العضوية في الحراك مفتوحًا للجميع، ونطمح لتكوين حراك هو بيت سياسي لكل من يهمه أن يغيّر، وإطار لتطوير وتحريك التغيير السياسي الذي يرجوه أعضاء الحراك.

 

-7-

נבנה את התנועה באופן מתמיד, נגדיל את מספר החברים הרשומים ואת פרישת המעגלים ברחבי הארץ. ככל שיצטרפו יותר חברים כך התנועה תהיה חזקה יותר, ובניית כוח הכרחית לשינוי חברתי ופוליטי בישראל. ככל שיתווספו עוד מקומות שהתנועה קיימת בהם, כך התנועה עצמה תהפוך מגוונת יותר, תצליח לבטא טוב יותר את הרכב החברה כולה, ותרחיב את בסיס השותפות למאבקים בזירות נוספות.

سنبني الحراك بشكل متواصل وعن كثب، نكبّر عدد أعضائه المسجلين ونوسع انتشار الحقات في كل أنحاء البلاد. كلما انضم أعضاء أكثر هكذا سيكون الحراك أقوى، وبناء القوة هو أمر ضروري من أجل التغيير الاجتماعي والسياسي في إسرائيل. كلما أضيفت أماكن جديدة يتواجد بها الحراك، هكذا يكون الحراك متنوعًا أكثر، ينجح بعكس التركيبة المجتمعية بطريقة أفضل، ويوسع قاعدة الشراكة لنضالات في مواقع أخرى.

על מנת לבנות כוח תפעל התנועה באמצעות בנייה שיטתית של תשתית המוכוונת לארגון ולהנעה של אנשים, הקניית כלים לפעילים לעבודה משפיעה ואפקטיבית יותר, והכשרות שיתבססו על ניסיון מצטבר ממאבקים בארץ ובעולם. התורה הארגונית הזאת וההכשרות הנלוות אליה יציידו את החברים הפעילים בתנועה בידע ובתיאוריה הנחוצים לפיתוח המאבקים ובהבאתם עד לניצחון.

من أجل بناء القوة سيعمل الحراك من خلال بناء شبكة ممنهجة تسعى لتنظيم وتحريك الناس، لإكساب الناشطين الآليات لعمل أكثر تأثيرًا ونجاعة، ولتدريبهم على أساس التجارب المتراكمة من نضالات سابقة محليًا وعالميًا. هذه النظرية التنظيمية والتدريبات التي ترافقها ستزوّد أعضاء ونشطاء الحراك بالمعرفة والنظرية اللازمتين لتخطيط وتنظيم النضالات وتحقيق الانتصار.

-8-

נבטיח שהתרבות הפנימית בתנועה תשקף את הפוליטיקה שאנחנו רוצים לקדם. נקפיד על תרבות ארגונית דמוקרטית, משתפת, שקופה ולא-מדירה, כזאת שבה אנשים מרקעים מגוונים ירגישו בבית, ושתאפשר לכל אחד מהם מעורבות מתאימה על פי הנטייה, הגיל, המעמד, ומשאבי הזמן האישיים. ניזהר שלא להדיר את מי שאינם שולטים בשיח הפוליטי התנועתי.

سنلتزم بعكس السياسة التي نريد ترسيخها من خلال الثقافة الداخلية في الحراك. سنتّبع الثقافة التنظيمية الديمقراطية، الشراكية، الشفافة واللا-إقصائية، كتلك التي يشعر أشخاص من خلفيات متنوعة بأنها بيتًا لهم، والتي تتيح المجال لكل واحد للمشاركة وفقًا لميوله، جيله، طبقته، وجدول أوقاته الخاص. سنتنبه لعدم إقصاء من لا يتقنون الخطاب السياسي للحراك.

​נקדם בתוך התנועה פעילות חברתית-קהילתית שתבנה את הסולידריות בין קבוצות החברה המגוונות בחיי היומיום ומעבר לעשייה הפוליטית. נשמר בתוך התנועה פלורליזם אידיאולוגי: נזכור שמה שמאחד אותנו הוא דרישות פוליטיות ואסטרטגיה פוליטית, לא עקרונות אידיאולוגיים מופשטים. כחלק מכך, אנו משתפים פעולה עם מפלגות פוליטיות שונות אך איננו מזדהים עם מפלגה פוליטית מסוימת, ונקפיד להימנע מזיהוי כזה

سنعمل داخل الحراك على تطوير النشاط الاجتماعي-الأهلي الذي يبني التضامن والتسامح بين فئات المجتمع المتنوعة في الحياة اليومية وكل ما يتعدى العمل السياسي. سنحافظ على التعددية الأيديولوجية داخل الحراك: سنتذكر أن ما يوحدنا هو مطالب سياسية واستراتيجية سياسية، وليس مبادئ أيديولوجية مجردة. ضمن ذلك، نتعاون مع أحزاب سياسية مختلفة ولكننا لا نتبع لأي حزب سياسي معين، وسنهتم بالامتناع عن أي تعريف من هذا القبيل.

-9-

נתעקש לקחת חלק פעיל ולעמוד בשורה הראשונה במאבק נגד הכיבוש ובעד שלום. נתמיד במאבק לסיום השליטה של ישראל על העם הפלסטיני, מתוך ידיעה שרק כך נוכל להשיג ביטחון אמיתי לכלל האנשים שחיים כאן. על מנת להצליח במאבק, שנמשך כבר שנים רבות, ננסה באופן תמידי לייצר אסטרטגיות חדשות ועדכניות, שיפנו לציבורים נוספים ויגייסו כוח ותמיכה.

سنصرّ على أخذ دور فعّال والوقوف بالصفوف الأولى في النضال ضدّ الاحتلال ومع السلام. سنناضل بشكل متواصل من أجل إنهاء السيطرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، من منطلق إدراكنا بأن ذلك فقط يمكنه تحقيق الأمان الحقيقي لجميع من يعيشون هنا. وحتى ننجح بهذا النضال، الممتد منذ أعوام طويلة، سنحاول دائمًا خلق إستراتيجيات عمل جديدة، تخاطب جماهير أخرى وتجنّد دعمًا وقوّة.

 

-10-

נחשוב באופן אסטרטגי על סדר העדיפויות של המאבקים. יש מאבקים צודקים רבים, אך בקבלת ההחלטות על התגייסות למאבקים קיימים או על התנעת מאבקים חדשים ועל הקצאת המשאבים המוגבלים למאבקים אלה, נביא בחשבון שיקולים אסטרטגיים, וניתן עדיפות ל:

سنفكر بشكل إستراتيجي بسلّم أولويات النضالات. هنالك الكثير من النضالات العادلة، ولكن بكل ما يخص اتخاذ القرارات للتجند لنضالات موجودة أو للشروع بنضالات جديدة وتخصيص موارد محدودة لها، سنأخذ بالحسبان معايير استراتيجية، ونعطي الأفضلية لما يلي:

  • מאבקים דחופים שמעורבותנו בהם עשויה להכריע את הכף ולהשפיע לטובה על חיי בני אדם. نضالات مستعجلة والتي مشاركتنا بها من شأنها أن تحسم وتؤثر إيجابًا على حياة أشخاص.

  • מאבקים שיכולים לארגן מחדש את המגרש הפוליטי ואת מפת הזהויות והבריתות הפוליטיות, שיחברו לתנועה אוכלוסיות חדשות, ושיביאו לידי ביטוי את הערכים השמאליים שלנו באופנים שיפתיעו אחרים. בפרט, ניתן עדיפות לקמפיינים שנוגעים לבעיות המטרידות אוכלוסיות מוחלשות. نضالات من الممكن أن تعيد تنظيم الساحة السياسية وخارطة الهويات والتحالفات السياسية، والتي يمكنها ربط فئات جديدة بالحراك، وإبراز قيمنا اليسارية بأشكال تفاجئ آخرين. بشكل خاص، سنمنح الأفضلية لحملات تتعلق بمشاكل تزعج الفئات المستضعَفة.

  • מאבקים שהצטרפותנו תסייע להציג אותם כביטוי למהלך רחב יותר. הצטרפות מהסוג הזה תאפשר גם יצירה של בריתות חדשות. ألنضالات التي انضمامنا لها سيساهم بإظهارها كمؤشر لمسار أوسع. إنضمام كهذا سيفتح المجال أيضًا لتحالفات جديدة.

  • מאבקים שנושאיהם לא עברו קיטוב וטרם "נצבעו" באופן מובהק בידי השלטון על הציר ימין-שמאל: מאבקים בנושאים לא מקטבים כמו סביבה, בריאות, דיור, אלימות כלפי נשים, ותחבורה ציבורית, יזמנו לנו קשר עם ציבורים שאינם בעלי זהות שמאלית מגובשת, ויוכלו לקרב אותם אלינו דרך עשייה פוליטית משותפת. نضالات تخص قضايا لم تُستقطَب لجهة معينة ولم "تُلوَّن" بشكل واضح في السلطة على المحور يمين-يسار: نضالات على قضايا غير منحازة كالبيئة، الصحة، المسكن، العنف تجاه النساء والمواصلات العامة، ستفتح أمامنا المجال للتواصل مع جماهير لم تتشكل هويتهم اليسارية بعد، ويمكنها تقريبهم إلينا عن طريق العمل السياسي المشترك.

בכל המאבקים בהם נהיה מעורבים נציב יעדים בני-השגה, מתוך הבנה שלהצלחות נקודתיות ולניצחונות יש השפעה משמעותית על צבירת אנרגיה ויצירת תקווה. תמיד נזכור, שהדרך לשינוי עוברת ביוזמה, לא במגננה ולא בתגובה מתמדת ליוזמות הממשלה.

في كل النضالات التي سنشارك بها سنحدد لنا أهدافًا من الممكن تحقيقها، ذلك من منطلق فهمنا أن للنجاحات العينية وللانتصارات تأثيرًا ملموسًا على شحن الطاقات وخلق الأمل. سنتذكر دومًا، أن الطريق للتغيير يمر عبر المبادرة، ليس بالوقوف بخانة الدفاع أو بالرد مرة تلو الأخرى على مبادرات الحكومة.

 

-11-

נתגייס כשותפים למאבקים שמתנהלים סביבנו ואנו מסכימים אתם, ונביע סולידריות ותמיכה, אך ניזהר לא לחטוא בהשתלטות, ניכוס או ניצול. אנו יודעים היטב שמי שצריך להוביל את המאבקים נגד מדיניות פוגענית של אליטות ההון והכוח הם אלה הנפגעים מאותה מדיניות, והם אלה שחייהם יושפעו באופן הישיר והחמור ביותר מתוצאות המאבק. נפעל לגיוס חברים לתנועה סביב אג'נדות מקומיות, ונקיים דיאלוג וקשר עם 'חברים לדרך', קבוצות וקהילות מאורגנות מחוץ ל"עומדים ביחד" החולקות עמנו חלק ממטרותינו. נפעל גם לקירוב הקבוצות הללו לתנועה.

سنتجند كشركاء للنضالات التي تدور من حولنا ونتفق معها، ونعبر عن تضامننا ودعمنا، لكن سنحذر من الوقوع بخطأ التسلط أو الاستغلال. نحن نعلم جيدًا أن من عليه أن يقود النضالات ضد سياسة المس لنخب المال والقوة هم المتضررين من هذه السياسة، وحياتهم هي التي تتأثر بشكل مباشر وخطير من نتائج النضال. سنعمل على تجنيد أعضاء للحراك حول أجندات محلية، وندير حوارًا وتواصلًا مع 'رفاق الدرب'، مجموعات وجاليات منظمة من خارج "نقف معًا" والتي تتقاسم معنا جزءًا من أهدافنا. سنعمل أيضًا على تقريب هذه المجموعات للحراك.

 

-12-

נפעל לעידוד מעורבות דמוקרטית רחבה בקרב מי שכיום צופים מן הצד, וננסה לערב כמה שיותר קבוצות וקהלים בפעילות פוליטית. נעורר את תחושת הדחיפות שבעשיה הפוליטית למען הטוב המשותף, נפעל באופן שוטף בקרב קבוצות שהתייאשו מהעשייה הפוליטית, נתמוך במאבקי שטח ובהתארגנויות קהילתיות לטווח הארוך (ולא רק לאור הזרקורים), ונעודד בהן מוביליזציה פוליטית.

سنعمل على تحفيز المشاركة الديمقراطية الواسعة وسط من يتفرجون اليوم من الجانب، ونحاول إشراك أكبر عدد ممكن من المجموعات والجماهير بالنشاط السياسي. سنوقظ حس الضرورة بالعمل السياسي من أجل ما هو جيّد ومشترك، نعمل بشكل متواصل ومكثف وسط المجموعات التي انتابها اليأس من العمل السياسي، ندعم النضالات الميدانية والتنظيمات الأهلية للمدى البعيد (وليس عقب أحداث ألقي عليها الضوء فقط)، ونشجعهم على الريادة السياسية.

 

ככלל, נימנע מאופני פעולה שמותירים את העיסוק הפוליטי בידיהם של מומחים בלבד, כמו הגשת עתירות לבתי משפט או דו"חות מומחים. ניאבק בניסיון הליברלי לצמצם את המרחב הפוליטי לשיח מומחים משפטי או כלכלי, ונשתמש בארגז כלים רחב שיאפשר לאנשים בנסיבות חיים מגוונות לתרום בדרכים שונות, כל-אחד לפי יכולתו. נקדם סדר יום אנטי-אליטיסטי, שיערער על ריכוז הכוח הכלכלי, הפוליטי והתרבותי בידי מעטים.

كقاعدة عامة، سنمتنع عن طرق العمل التي تبقي على العمل السياسي بأيدي أخصائيين فقط، كتقديم الإلتماسات للمحاكم أو تقارير مختصين. سنناضل ضد المحاولة الليبرالية لتقليص الحيز السياسي لخطاب أخصائيين قانوني أو اقتصادي، ونستعمل خزينة آليات عمل واسعة تمكّن الناس، من ظروف حياتية متنوعة، من التبرع بسبل عديدة مختلفة، كلٌّ وفقًا لإمكانياته. سنطوّر أجندة لا-نخبوية، تعترض على تركيز القوة الاقتصادية، السياسية والتربوية بأيدي القليلين.

-13-

ננצל הזדמנויות: לא נמתח ביקורת נוקדנית של ניואנסים על הקו הפוליטי של אנשים שמבטאים ביקורת. כשביקורת זו אינה מנוגדת לעקרונות התנועה ומופנית לבעיות שברצוננו לפתור, נביע תחילה סולידריות, נבקש לסייע ונשתדל להפוך ביקורת נקודתית להתנגדות רחבה לסדר הקיים וכשליו. נצטרף למאבקים בראש סדר היום הציבורי כשנוכל להרחיב אותם למסגרת העולה בקנה אחד עם רוח התנועה, וזאת בגישה מכילה אך מבלי לוותר על עקרונותינו.

سنغتنم الفرص: لن نشدد على النقد الصارم للخط السياسي الذي يتّبعه الناقد.عندما يتطرق النقد للمشاكل التي نود حلها بشكل لا يتعارض مع مبادئ الحراك، فسنتضامن بدايةً، نسعى للمساعدة ونعمل جاهدين على تحويل النقد العيني لنقد واسع للنظام السائد ومحاور فشله. سننضم لنضالات تترأس الأجندة الشعبية اليومية عندما نستطيع ملاءمتها لإطار يتوافق مع روح الحراك، وهذا عن طريق توجه يحتوي لكن دون التنازل عن مبادئنا.

 

-14-

נראה בכל העם שותפים פוטנציאליים. אנשים מן השורה המחזיקים כיום בעמדות ימין אינם יריבים; הם אנשים שאפשר לשכנע בדרך שלנו, בין היתר, על־ידי הצעת פתרונות המבטאים היגיון ישר ואינטרס רחב. לכן, נראה בכל אחת ואחד מהם שותפים-אפשריים לדרך, ואף חברי תנועה פוטנציאליים; נברך על כל צעד שלהם לעבר עמדותינו ולא נעמיד אותם במבחנים טהרניים. נזמין אותם לבנות ביחד איתנו זהות פוליטית חדשה, המזדהה עם הערכים ועם הקו הפוליטי שאנחנו מקדמים. לא נוותר על פנייה אל הלא-משוכנעים: לצד הפגנות (שמפגינות כוח ומשתמשות בכוח כדי לתבוע שינוי אבל פועלות בקרב המשוכנעים ועלולות ליצור קיטוב) נשקיע בעבודת שטח ותקשורת שוטפת הפונה אל הלא-משוכנעים.

سوف نرى بكل الشعب شركاء محتملين. ألأشخاص العاديين الذين يحملون اليوم مواقفًا يمينية ليسوا بأعداء؛ هم أشخاص من الممكن إقناعهم بطريقنا، بما في ذلك بواسطة عرض حلولًا منطقية تخدم المصلحة العامة. لذا، سنرى بكل واحدة وواحد منهم شركاء درب محتملين وحتى أعضاء حراك محتملين؛ سنبارك كل خطوة منهم باتجاه مواقفنا ولن نمتحن طهرهم. سندعوهم لنبني معًا هوية سياسية جديدة، تتوافق من القيم والخط السياسي الذي ندعمه. لن نتنازل عن التوجه لمن هم غير مقتنعين: إلى جانب المظاهرات (التي تظهِر قوة وتستعمل القوة للمطالبة بالتغيير ولكن تنشط وسط المقتنعين ومن شأنها أن تولّد تقسيم) سنشدد ونركز على العمل الميداني وتواصل مكثف يتوجه لغير المقتنعين.

 

נימנע מעמדה מוסרנית שמציגה אותנו כטובים ואת האחרים כמי שאינם ראויים מוסרית; ומתיוג של קבוצות שלמות בתור פשיסטים, גזענים ועוד. אנשים אשר עדיין לא מחזיקים בעמדותינו אינם אנשים רעים בהכרח, והם ראויים לכבוד אנושי. במקום דיבור גבוהה-גבוהה על עקרונות אידיאולוגיים מקטבים, במקום התנשאות והטפה מוסרנית - נעדיף לבדוק ביחד איך הפתרונות שאנחנו מציעים משרתים גם את האנשים שאינם מסכימים איתנו. הצבעה על פתרונות שמשרתים את הטוב הכללי מגשרת על פערים ועשויה לגייס תמיכה. משום כך נימנע,ככל האפשר, משימוש בשפה המשפטית של זכויות האדם, ובמקום זאת נתרגם שאלות אידיאולוגיות להצעות הנותנות מענה לצרכים ממשיים כמו מגורים, חינוך ופרנסה.

سنمتنع عن اتخاذ موقف أخلاقي متعالٍ يظهِرنا كجيدين والآخرين كغير أخلاقيين؛ وعن تعريف فئات كاملة كفاشية، عنصرية وما إلى ذلك. ألأشخاص اللذين لا يدعمون مواقفنا هم ليسوا حتمًا أشخاص سيئين، وهم يستحقون الاحترام البشري. بدلًا من الحديث العميق حول مبادئ أيديولوجية مفرِّقة، بدلًا من الاستعلائية والتهذيب الأخلاقي - سنفضل العمل معًا على فحص كيفية قيام الحلول التي نقترحها  بخدمة من لا يتفقون معنا أيضًا. عرض حلول تخدم المصلحة العامة يقلّص الفجوات ويمكنه تلقّي الدعم اللازم. من هنا فسنمتنع قدر الإمكان عن استعمال اللغة القانونية لحقوق الإنسان، وبدل ذلك سنترجم أسئلة أيديولوجية لمقترحات تلبي احتياجات حقيقية كالمسكن، التعليم والرزق المعيشي.

-15-

נפעל בשיתוף עם קבוצות, ארגונים ותנועות החולקים איתנו יעדים, גם אם אינם חולקים איתנו תפישת עולם שלמה וגם אם מניעיהם לא תמיד נראים לנו מתאימים. سنعمل بالتعاون مع فئات، منظمات وحركات يلتقون وإيانا بالأهداف، أيضًا بحال لم يقاسمونا ذات التصور كاملًا أو إن لم نجد دوافعهم دومًا مناسبة.

 

-16-

נקדם שינוי גם דרך בניית קהילה סולידרית, חיה ולומדת: התנועה ומעגליה הם מסגרת חברתית מכילה, מלמדת ומצמיחה. זוהי תנועה שבה נפגשים לשם לימוד משותף, הכשרות, למידה מניסיון העבר ופיתוח מנהיגות. זוהי גם קהילה של פעילות תרבותית וחברתית המכוונת לשילוב וקירוב בני משפחה וחברים, חורגת מהעשייה הפוליטית הישירה, ולמעשה יוצרת את החברה המגוונת והסולידרית שאנחנו רוצים לבנות. נקפיד, עם זאת, שההווי התנועתי לא יבוא על חשבון הפתיחות וההטרוגניות, אלא יסייע דווקא לבנות קהילתיות מתוך המגוון.

سنسعى للتغيير أيضًا بواسطة بناء مجتمعًا متكاتفًا، حيًا يتعلم: ألحراك وحلقاته يشكّلون إطارًا اجتماعيًا يحضن، يثقّف وينمّي. هذا هو حراك يجمعنا للتعلم معًا، للتدرب، للاستفادة من تجربة الماضي وتطوير روح القيادة. هو كذلك مجموعة للعمل التربوي والاجتماعي تسعى نحو دمج وتقريب أبناء العائلة والأصدقاء، تتعدى العمل السياسي المباشر، وبالحقيقة تكوّن المجتمع المتنوع والتضامني الذي نريد بناءه. مع ذلك، سنهتم لئلّا يأتي تشكيل الحراك على حساب الانفتاح والتنويع، إنما سيساهم فعليًا ببناء مجموعة مجتمعية من ذلك التنويع.
 

* * *

 

האסטרטגיה המוצעת במסמך זה חדשה, וטרם נוסתה בשמאל הישראלי: איננו מדברים בשם עקרונות פילוסופיים מופשטים, משפטיים או אקדמיים. גישה זו נתפסת כאליטיסטית, מתנשאת ומתנכרת למציאות החיים הממשית של רוב האנשים. גם איננו מסתגרים בשיח הנשמע רדיקלי מאוד לכאורה, אך למעשה בוחר במודע בהתנכרות כלפי רוב העם. במקום זאת נתעקש לדבר עם כלל החברה הישראלית, ננסה להשפיע עליה, ונשאף לייצג אותה ולבטא את האינטרסים שלה. ألاستراتيجية المقترحة في هذا النص جديدة، ولم تُجرَّب بعد في اليسار الإسرائيلي: لا نتكلم باسم قيَم فلسفية مجردة، قانونية أو أكاديمية. هذا التوجه يعتبره البعض نخبوي، استعلائي ومتجرد من واقع الحياة الفعلي لغالبية الناس. كذلك، فإننا لا نتقوقع بالخطاب الذي يبدو لوهلة متطرفًا جدًا، لكنه بالحقيقة يختار بإدراك التجرد من الأغلبية. بدلًا من ذلك سنصرّ على مخاطبة كل المجتمع الإسرائيلي، سنحاول التأثير عليه، وسنطمح لتمثيله هو ومصالحه.

הסדר הקיים מבוסס על שלושה מאפיינים: על פיצול הרוב, על הפסיביות והאדישות, ועל האמונה שאין אלטרנטיבה. הפעילות שאנו שואפים אליה נבחנת, על כן, על פי שלושה מדדים: היא מחברת אנשים מקהילות שונות חרף ההבדלים ביניהם, היא מניעה אנשים מאדישות לפעילות, והיא מציעה חלופה מעוררת תקווה. ألنظام الراهن مبني على ثلاثة أعمدة: على تفكيك الأغلبية، على السلبية وعدم المبالاة، وعلى الإيمان بانعدام بديل. ألعمل الذي نطمح له سيُختَبَر، إذًا، بثلاثة مقاييس: ألربط بين الناس من الشرائح المختلفة رغم الاختلافات بينهم، تحريك الناس من اللا مبالاة نحو العمل والنشاط، واقتراح بديلًا يحيي الأمل.

​האתגר שתנועת "עומדים ביחד" החליטה להתמודד איתו הוא מהפכני: אנחנו שואפים לחולל שינוי עומק בארגון הנוכחי של החברה, הכלכלה והפוליטיקה בישראל. זו איננה משימה פשוטה, אבל אנחנו חדורי אמונה באנשים: בשכלם הישר, בלבם הטוב ובכוונותיהם הכנות. אנחנו אוהבים את העם שחי כאן. אנחנו חלק ממנו ומתעקשים להיאבק ביחד איתו ולמענו. ואנחנו נצליח. ألتحدي الذي قرر حراك "نقف معًا" مواجهته هو ثوري: نحن نطمح لإحداث تغيير عميق بالتنظيم الراهن للمجتمع، للاقتصاد وللسياسة في إسرائيل. هذه ليست بالمهمة السهلة، لكننا كلنا إيمان بالناس: بفكرهم السليم، بقلبهم الطيب وبنواياهم الصادقة. نحن نحب الشعب الموجود هنا. نحن جزء منه ومصرّون على النضال معه من أجله. وسننجح.

bottom of page