מסמך עקרונות אסטרטגיים לתנועת עומדים ביחד
לקראת שמאל עממי בישראל
وثيقة القواعد الاستراتيجية لحراك نقف معًا
ألنظرية والقواعد التنظيميّة