top of page

לתנועת עומדים ביחד דרוש.ה דובר.ת

על התפקיד

תנועת עומדים ביחד מחפשת דובר/ת ומציעה הזדמנות לעבוד בתנועה היהודית-ערבית הגדולה בישראל, במאבק לשלום, לשוויון ולצדק חברתי! אנחנו מחפשים דובר.ת שנושמ.ת אקטואליה, עם ניסיון משמעותי בעיתונות או בדוברות, ושמזדהה עם וערכי התנועה ומאבקיה נגד השליטה הצבאית על מיליוני בני-אדם, ובעד שוויון מלא, צדק חברתי ושלום. העבודה כוללת עיצוב אסטרטגיה תקשורתית ועבודה שוטפת מול כל כלי התקשורת, ומחייבת זמינות גבוהה בהתאם לשעות הפעילות.

תפקיד הדובר.ת כולל:

 • השתתפות בחשיבה על גיבוש מהלכים משמעותיים ברמה האסטרטגית וברמה הטקטית כדי להגדיל את הסיכוי לחשיפה תקשורתית מיטיבה

 • בנייה מראש של תכנית דוברות לאירועים ופעולות משמעותיים, ואחריות למימוש התוכנית בפועל

 • נוכחות בשטח בזמן פעולות

 • הדרכת מרואיינים

 • קידום פרסום מאמרי דעה של חברי הנהגה (ייזום מאמרים כאלה כדי להנכיח את הקו של התנועה, וחשיבה איך ולאן אפשר להכניס אותם)

 • קידום הפרופיל התקשורתי של דמויות בולטות בתנועה

 • טיפוח כתב או עורך-מגיש אוהד-תנועה שדרכו יש גישה למערכת בכל-אחד מכלי התקשורת המרכזיים

 • עריכת הכשרות בקרב פעילות.ים ותקשורת עם פעילות.ים מרכזיות.ים כדי לשפר את התנהלות.ם מול מדיה ולטפח בקרבם כישורי דוברות בסיסיים


מיומנות וניסיון נדרשים

 • ניסיון רלוונטי בדוברות או בעיתונות

 • היכרות מצוינת עם כלל המשבצות בכלי התקשורת בכלל המדיות (טלוויזיה, אתרי אינטרנט, רדיו, עיתונות מודפסת)

 • חיבור עמוק לקו הפוליטי של תנועת "עומדים ביחד", לערכיה (שלום, שוויון, צדק חברתי, ושותפות יהודית-ערבית), פעילויותיה, האסטרטגיה שלה ותיאוריית השינוי שלה (אמונה אמיתית בחברה בישראל, ובסיכוי לבנות בה רוב שיקדם את מימוש ערכינו)

 • עניין בפוליטיקה והיכרות עם הנושאים הפוליטיים השוטפים בציבור היהודי, בציבור הערבי, ובחברה הישראלית בכללותה

 • זמינות גבוהה בהתאם לשעות הפעילות

 • יחסי אנוש מעולים

 • שפה ערבית - יתרון


תנאי המשרה

משרה מלאה, נוכחות פיזית במשרדי התנועה בתל-אביב ובאתרי פעילות בהתאם לצורך.


פרטים להגשת מועמדות

יש לשלוח קו"ח ומכתב נלווה למייל info@standing-together.org

ניתן להגיש מועמדות עד ה-14/5, אבל אנחנו נתחיל לראיין אנשים בקצב שיגיעו אלינו מועמדויות רלוונטיות.

bottom of page