LOGO2017B-02.png

כבר חתמו وقعوا حتى الآن

...

انضموا הצטרפו

photo_2021-01-05_10-33-51-1.jpg

התקופה הקרובה היא תקופה חשובה. היא יכולה להכריע אם אנחנו בוחרים לסיים עם הקורונה, ולשים אותה בנחלת העבר, או להמשיך ולחיות מסגר לסגר ומבידוד לבידוד. נכון להיום, אחוזי ההתחסנות בחברה הערבית הם נמוכים מאוד. אבל זה לא חייב להיות ככה. אנחנו יכולים לבחור לשמור אחד על השני ולסיים עם הקורונה. אנחנו יכולים לבחור להתחסן ולהבטיח שאנחנו באמת דואגים אחד לשני. כדי להעלות את אחוזי ההתחסנות, אנחנו צריכים להראות שאנחנו מאות רבות של אנשים שהתחסנו ושאנחנו בוחרים להתקדם קדימה. הצטרפו אלינו וחזקו את המסר הכל כך חשוב שאומר כשמתחסנים, מנצחים.

LOGO2017B-02.png