top of page

מחזירים את דירות ה-Airbnb לתושבים

כולנו נחנקים מהשתוללות מחירי הדיור בתל אביב-יפו. המחירים עולים וקשה למצוא איפה לגור, אבל אנחנו, התושבים והתושבות, יכולים לפעול ביחד ולהחזיר המון דירות לשוק.
 

יש כיום 9000 דירות (קראתם נכון: 9000 דירות!) בתל אביב - יפו שאנחנו לא יכולים לשכור בגלל שהבעלים שלהן משכירים אותן דרך אתר Airbnb לתיירים. העירייה העלתה את תשלום הארנונה לדירות Airbnb כדי להתערב בעליית המחירים המטורפת, אבל אין לה דרך לדעת איפה נמצאות הדירות הללו. למי יש דרך לדעת? לנו!

 

בואו נאחד את הכוח שלנו, נדווח ביחד על הדירות, ונחזיר קצת שליטה על הבלאגן שמתרחש על חשבוננו! ראיתם דירת Airbnb? מלאו את הפרטים בטופס המצורף.

ביחד נחזיר את הדירות האלה לשוק השכירות ואת העיר לתושבים.

דיווח
kick-out-airbnb.jpg
דווחו על דירת Airbnb

המייל הוא לעדכונים של הקמפיין (לא ישותף פומבית)

לא נשתף עם העירייה את מקור הדיווח. נשתמש בכתובת המייל רק כדי לעדכן אותך בכל הנוגע לקמפיין.

כאן ביתי לוגו עיגול-03.png
bottom of page