מסגרת-04.png
מסגרת-03.png

הצעות החלטה של חברי וחברות תנועה

اقتراحات قرار أعضاء وعضوات الحراك

האסיפה נדחתה-05.png