מגזין סגול - לוגו

LOGO2017B-02.png

מי אני? מה אני? למה לטפס על ההרים כי הם שם?

מי אני? מה אני? למה לטפס על ההרים כי הם שם? - אבל בערבית

העם נגד המנותקים

העם נגד המנותקים

الشعب ضد المنقطعين عنه

אנחנו השוכרים

אנחנו השוכרים

نحن المستأجرون

שידורי התקווה של עומדים ביחד

שידורי התקווה של עומדים ביחד

بثّ الأمل من نقف معًا

קריאת השכמה - פודקאסט יומי קצר

קריאת השכמה - פודקאסט יומי קצר

صرخة توعية - بودكاست يومي قصير

כותרת ראשית עברית 1

כותרת ראשית ערבית

נדב ביגלמן

תאריך

כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית 

כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית

כותרת ראשית עברית 2

כותרת ראשית ערבית

נדב ביגלמן

תאריך

כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית 

כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית

כותרת ראשית עברית 3

כותרת ראשית ערבית

נדב ביגלמן

תאריך

כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית 

כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית

כותרת ראשית עברית 4

כותרת ראשית ערבית

נדב ביגלמן

תאריך

כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית כמה מילים עברית 

כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית כמה מילים ערבית

הכותבים שלנו

נדב ביגלמן

נדב ביגלמן

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

נדב ביגלמן

נדב ביגלמן

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

נדב ביגלמן

נדב ביגלמן

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

נדב ביגלמן

נדב ביגלמן

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

נדב ביגלמן

נדב ביגלמן

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

נדב ביגלמן

נדב ביגלמן

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

נדב ביגלמן

נדב ביגלמן

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

נדב ביגלמן

נדב ביגלמן

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי כמה מילים עלי 

קריאת השכמה פודקאס יומי קצר

صرخة توعية بودكاست يومي قصير