top of page

שיר ירושלמי - מדעי המדינה (מועצה + ועידה)

  • מועצה: 

  • ועידה: מדע המדינה 

דניאלה רן – ספרות עברית (ועידה)

  • מועצה: הלשון העברית ולשונות היהודים(109) ,ספרות עברית (108) ,יידיש (112) ,בלשנות (1819 ,ספרות כללית והשוואתית(180) ,שפה וספרות גרמנית (157), אנגלית(176), תולדות האומנות (197) ,מוסיקולוגיה (199), לימודי1 ,(198)התיאטרון

  • ועידה: ספרות עברית, ספרות כללית והשוואתית, אנגלית, שפה וספרות גרמנית

מירא חסונה – יחסים בינלאומיים (ועידה+מועצה)

  • מועצה: יחסים בינלאומיים, לימודים גרמניים, תכנית בלימודי אירופה, לימודי פיתוח, חקר סכסוכים ניהולם ויישובם 

  • ועידה: חסים בינלאומיים (312), חקר-סכסוכים,ניהולם ויישובם (350), לימוד פיתוח קהילות (358), לימודים גרמניים (364), תוכנית בלימודי אירופה.

רע שטויר – מתמטיקה (ועידה ומועצה)

  • ועידה: מתמטיקה (530,(פיזיקה (541 ,(תוכנית משולבת מדעים מדוייקים(569

  • מועצה:  אזור 4 מתמטיקה + אמירים - תוכנית530, 555 מצטיינים 8

עידו ברגר – היסטוריה (מועצה) 

  • היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה כללית והסטוריה פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים

תמר אלון – חינוך (מועצה)

bottom of page