קו גרפי-05.png
לוגו סטודנטים-08.png

המועמדים שלנו

 • שיר ירושלמי - מדעי המדינה (מועצה + ועידה)

 • גיא טגליכט - גאוגרפיה (מועצה) תוכנית לימודי הסביבה (מועצה)

 • הגר דותן - תקשורת (מועצה) 

 • אדם רפופורט - בלשנות, לשון עברית, ידייש (מועצה) הלשון העברית ולשונות היהודים, ספרות עברית, יידיש, בלשנות, ספרות כללית והשוואתית, שפה וספרות גרמנית, ספרות אנגלית, תולדות האומנות, מוסיקולוגיה, לימודי התיאטרון (ועידה)

 • אמיר שוחט - מוסיקולוגיה (מועצה)

 • מירא חסונה - יחב״ל (מועצה) יחב״ל  חקר-סכסוכים,ניהולם ויישובם , לימוד פיתוח קהילות, לימודים גרמניים, תוכנית בלימודי אירופה  (ועידה)

 • נועה נוי – אמירים, פילוסופיה, תכנית לימודים רב תחומית (מועצה) פילוסופיה, מדע הדתות, תכנית לימודים רב תחומית, אמירים, מדעי הקוגניציה, תכנית אישית בלימודים קוגנטיביים (ועידה)

 • شير يروشالمي - العلوم السياسية (المجلس + المؤتمر)

 • غي تاغليخت -  الجغرافيا (المجلس) -   برنامج خاص في العلوم الطبيعية (المجلس)

 • هاجر دوتان - الصحافة (المجلس)

 • آدم رابوبورت - اللغويات ، اللغة العبرية ، الايديشية (المجلس)  اللغة العبرية واللغات اليهودية ، الأدب العبري ، الايديشية ، اللغويات ، الأدب العام والمقارن ، اللغة الألمانية والأدب ، الأدب الإنجليزي ، تاريخ الفن ، علم الموسيقى ، دراسات المسرح (المؤتمر)

 • أمير شوحط - علم الموسيقى (المجلس)

 • ميرا حسونة  - العلاقات الدولية (المجلس) - ابحاث العلاقات الدولية ، إدارتها وتسويتها ، دراسات تنمية المجتمع ، الدراسات الألمانية ، برنامج الدراسات الأوروبية (المؤتمر)

 • نوا نوي – أميريم ، فلسفة ، مناهج متعددة التخصصات (المجلس)  فلسفة ، دراسات دينية ، مناهج متعددة التخصصات ، أميريم ، علوم معرفية ، برنامج شخصي في الدراسات المعرفية (المؤتمر)