top of page

האסיפה הארצית הראשונה - דצמבר 2017, יפו

ألاجتماع القطريّ الأول - كانون الأول ٢٠١٧، يافا

האסיפה הארצית הראשונה / ألاجتماع القطريّ الأول >

החלטות האסיפה הראשונה

قرارات القطريّ الأول

לפני האסיפה, הגישו חברות וחברי התנועה הצעות החלטה, שעלו לדיון בקבוצות אליהן התחלקנו באסיפה, שופרו לפי הצעות החברים, ולאחר מכן - עלו להצבעה במליאת האסיפה הארצית. הדיון הדמוקרטי הפתוח הזה, הוא חלק חשוב בהפיכת התנועה למקום של דיונים תוססים ושל חשיבה משותפת. התרגשנו להצביע ולקבל את הצעות ההחלטה הראשונות של התנועה. 

 

​قبيل الإجتماع, قدّم أعضاء وعضوات الحراك إقتراحات قرارات.  والتي تمت مناقشتها في المجموعات التي توزعنا عليها في الإجتماع. تم تعديلها بحسب إقتراحات الأعضاء, ومن ثم - تم التّصويت عليها في الجلسة العامة للإجتماع. هذا النّقاش الديموقراطي والمفتوح, هو جزء مهم من تحويل الحراك إلى مكان يشجّع ويقيم نقاشات حيّة وتفكير مشترك. تأثرنا كثيرًا عند التّصويت وإتخاذ القرار الأول للحراك. 

​החלטה 1

אנו מחליטים לפעול לבניית "עומדים ביחד" כתנועה עממית, רחבה ומבוזרת, המבטאת את האינטרס של הכלל, שסדר יומה נקבע על-ידי כל חבריה, והמבטאת בפעילותה ובהרכב חבריה והנהגתה את כלל הגוונים והקבוצות בחברה בישראל. לשם כך ייקבע:

 

א. למעגלי התנועה שמורה אוטונומיה להחליט על פעילותם במסגרת ערכי התנועה. תקציב התנועה יכלול משאבים "צבועים" למעגלים, בהתאם לצרכיהם וליכולות התנועה; צוות התיאום הארצי יקדיש מאמץ רב לליווי המעגלים ולהקמת מעגלים חדשים, ויתמוך בכל פעילות במעגלים, אלא במקרה חריג שזו סותרת בעליל את ערכי התנועה. פעילויות אלו ישולבו ככל הניתן בסדר יומה הארצי של התנועה.

 

ב. בתהליכי בניית התנועה תילקח כשיקול מרכזי השאיפה להביא לייצוג ראוי בתנועה לקבוצות חברתיות מגוונות, ובכלל זה קבוצות לאום, מעמד ורמת-השכלה, אתניות ורקע-הגירה, אזור גיאוגרפי, דת ורמת דתיות, ומגדר ונטייה מינית. בפרט יילקחו שיקולים אלו בתעדוף הקמת מעגלים חדשים וליווים, בסדר יומם של המעגלים הקיימים, ובתעדוף קמפיינים. בניית תנועה עממית רחבה מקיימת הקמת מעגלים בקרב אוכלוסיות הסובלות מייצוג חסר בתנועה, גם אם הדבר מחייב הקצאת משאבים תנועתיים רבה יותר לכל מעגל; והעדפת קמפיינים העשויים לטוות בריתות חדשות של סולידריות, ולקשור מאבקים של קבוצות נוספות לחזון המשותף שלנו.

 

ג. אופני הדיון וקבלת ההחלטות בצוות התיאום הארצי, יביאו בחשבון שיקולי פניות והנגשה.

قرار 1

نحن نقرر العمل على بناء "نقف معا" كحراك شعبي واسع ولا مركزي، مما يعكس المصلحة العامة والذي يتم تحديد جدول أعماه من قبل جميع أعضاءه. حيث ان نشاطاته وتركيبة أعضائه وقادته  تمثل جميع اطياف وفئات المجتمع. ولهذا الغرض، نقر ما يلي:

 

 

أ‌. دوائر الحراك  تحافظ على استقلاليتها في اتخاذ القرارات حول أنشطتها بما يتلاءم مع قيم الحركة.  وستخصص موارد خاصة للدوائر من ميزانية الحراك  وفقا لاحتياجاتها ولميزانية الحراك. سيقوم طاقم التنسيق القطري بتكريس الجهد لمرافقة الدوائر ولإنشاء دوائر جديدة، وسوف يدعم جميع انشطة الدوائر المحلية,عدا الانشطة التي تتناقض بوضوح مع قيم الحراك. وسيتم دمج هذه الأنشطة قدر الإمكان في جدول الأعمال القطري للحراك.

 

ب‌. في سيرورة بناء الحراك سنولي اهمية كبرى للتنوع داخل الحراك, حيث انه سيشمل المجموعات القومية والاثنية ومجموعات مختلفة من حيث الخلفية الاجتماعية والاقتصادية ومستوى التحصيل العلمي, كما سيشمل الحراك مجموعات من مناطق الهجرة المختلفة ومن مناطق سكنية متنوعة ومجموعات متنوعة من حيث الجنس والميول الجنسية. سنولي اهمية كبرى لهذا التنوع في بناء الدوائر المحلية المستقبلية وفي وضع برامج نشاط الدوائر. بناء حراك شعبي واسع يلزم اقامة دوائر وسط الجماهير التي تعاني من نقص في التثميل في الحراك، حتى لو تطلب ذلك تخصيص المزيد من موارد الحراك لكل دائرة وتفضيل الحملات التي قد تشكل تحالفات جديدة للتضامن، وربط صراعات الجماعات الأخرى برؤيتنا المشتركة.

 

ج. سيراعي أسلوب المناقشة وصنع القرار في طاقم التنسيق القطري اعتبارات التفرغ والمنالية. 

***

​החלטה 2

התנועה תתבסס על מודל אוטונומי, שמאפשר למעגלים המקומיים לשתף פעולה עם גורמים שונים, עם שיתוף בין המעגלים לבין צוות התיאום הארצי. התנועה צריכה להיות שקופה, ברמה הארצית והמקומית, ביחס לקמפיינים בהם היא נוטלת חלק וביחס להחלטות קונקרטיות בנוגע לכל מאבק בו היא מעורבת. צוות התיאום הארצי ינהל את ישיבותיו בשקיפות ובפומביות: יפרסם את מועדי וסדרי ישיבותיו מראש לחברי התנועה, יאפשר לכל חבר המעוניין בכך לנכוח בישיבה (למעט במקרים חריגים, לפי שיקולי עבודה), וידווח לחברים על ההחלטות שהתקבלו.

 

قرار 2

تستند الحراك إلى نموذج مستقل يمكن الدوائر المحلية من التعاون مع مختلف الأطراف, وذلك بالتعاون مع الدوائر ومع طاقم التنسيق القطري. ينبغي أن تتسم الحراك بالشفافية، على الصعيدين القطري والمحلي، فيما يتعلق بالحملات التي تشارك فيها وفيما يتعلق بالقرارات الملموسة المتعلقة بأي نضال تشارك فيه. وسيجري طاقم التنسيق القطري اجتماعاته بشفافية وعلنية: حيث انه سينشر مواعيد وترتيبات اجتماعاته مسبقا لأعضاء الحراك، وسيسمح لأي عضو مهتم في الاجتماع بحضور الاجتماع (إلا في حالات استثنائية، وفقا لاعتبارات العمل) وسيعلم جميع الاعضاء بالقرارات التي تم اتخاذها.

***

החלטה 3

על מנת להקטין את תלותה של התנועה בתרומות חיצוניות, החל משנת 2018, ישלמו חברות וחברי התנועה דמי חבר חודשיים, לפי סולם פרוגרסיבי (מינימום משתנה, המותאם ליכולות של חברי התנועה) המותאם ליכולת של כל חבר וחברה, על פי רצונם ובתנאים הנוחים להם. צוות התיאום הארצי יגבש את המתווה המסוים לאיסוף דמי החבר.

قرار 3

من أجل الحد من اعتماد الحراك على التبرعات الخارجية، ابتداء من عام 2018، سيدفع أعضاء الحراك مستحقات العضوية الشهرية على أساس مقياس تدريجي (حد أدنى متغير، يتلاءم مع قدرات أعضاء الحراك)، ووفقا لرغباتهم وبالشروط المناسبة لهم. سيقوم طاقم التنسيق القطري بصياغة مخطط لجمع مستحقات العضوية.

***
 

החלטה 4

על מנת לחזק את הקשרים החברתיים בין הפעילים ומשפחותיהם, וזאת בנוסף לפעילויות המחאה החשובות שמעגלי התנועה יוזמים, כל מעגל יארגן פעילויות דוגמת פיקניקים, אירועי תרבות, פעילות התנדבותית בקהילות מוחלשות, ימי עבודה התנדבותיים, וכו', בהתאם ליכולת של חברי כל מעגל להתחייב לקיים פעילויות אלה באופן שוטף.

قرار 4

من أجل تعزيز الروابط الاجتماعية بين النشطاء وأسرهم، بالإضافة إلى الأنشطة الاحتجاجية الهامة التي تقوم بها دوائر الحراك، ستقوم كل دائرة بتنظيم أنشطة جارية مثل: النزهات، والبرامج الثقافية، والأنشطة التطوعية في المجتمعات المستضعفة، وأيام العمل التطوعي، وما إلى ذلك.

 

***
 

החלטה 5

יוקם צוות שיהיה אחראי על לימוד משותף, ניתוח המציאות הישראלית וכיווני הפעולה האפשריים, ופיתוח תפיסת עולם תנועתית. לצוות יהיו שלושה תחומי אחריות:

 

א. ליווי של לימוד במעגלים השונים ולרוחב התנועה - פיתוח תכניות לימוד בהתאם לצרכים העולים מהמעגלים ותוך קשר עמם. כל מעגל יוכל לבחור נושאים אות הוא מעוניין ללמוד, ויפתח ביחד עם הצוות את האופנים המעשיים של תהליך הלמידה. צוות זה יעבוד גם מול צוות התיאום הארצי, שייקח חלק פעיל בתהליך החשיבה והלמידה. הצוות יבנה מאגר של מערכי למידה, ויצמיח מקרב חברי התנועה מנחים לתהליך הלימוד. הצוות יפתח פורמטים להשתתפות מקוונת בתהליכי חשיבה ולמידה, שיאפשרו השתתפות רחבה והפריה הדדית בין המעגלים. הצוות יפעל להטמעת דפוסי למידה, שפה פוליטית, והווי תרבותי משותף.

ב. הכנסת דפוסי פעולה של הפקת לקחים לפעילויות השוטפות של התנועה - הצוות ילווה את המעגלים ואת צוות התיאום הארצי בניתוח ובסיכום הפעילויות והמאבקים השונים, במטרה להפיק לקחים ולתכנן פעילות המשך.

ג. פיתוח תפיסת עולם וחשיבה יוזמת לשינוי חברתי - הצוות יפתח מרחבים בהם חברי התנועה יוכלו לנתח היבטים שונים של החברה הישראלית כבסיס לתכנון וליוזמה של פעילות לשינוי המציאות.

قرار 5

سيتم إنشاء طاقما يكون مسؤولا عن االتعلم المشترك، وتحليل الواقع الإسرائيلي واتجاهات العمل الممكنة، وتطوير فكر الحراك. وسيكون للطاقم ثلاثة مجالات مسؤولية:

 

أ‌. مرافقة سيرورة التعلم في مختلف الدوائر وعبر الحراك - تطوير برنامج التعلم وفقا لاحتياجات  الدوائر. كل دائرة ستقوم باختيار الموضوعات التي ترغب في دراستها، وستقرر اساليبها الخاصة والعملية للدراسة. سيعمل هذا الطاقم مقابل طاقم التنسيق القطري الذي سيشارك في عملية التفكير والتعلم. سيقوم الطاقم ببناء مجموعة من الموضوعات للدراسة ، وسوف يبني طاقما من الموجهين من بين أعضاء الحراك لتوجيه عملية التعلم. سيطور الطاقم برامج الكترونية للمشاركة عبر الإنترنت في عمليات التفكير والتعلم التي ستمكن من المشاركة الواسعة والتداخل المتبادل بين الدوائر. سيعمل الطاقم على تذويت اليات التعلم واللغة السياسية والتجربة الثقافية المشتركة.

 

 

ب. ادخال اسلوب استخلاص العبر من أنشطة الحراك الجارية ومرافقة الدوائر وطاقم التنسيق القطري في تحليل وتلخيص مختلف الأنشطة والنضالات من أجل تعلم الدروس والتخطيط للأنشطة المتابعة.

 

 

ج. تطوير الفكر الداعي للتغيير الاجتماعي- سيطور الطاقم فضاءات تمكن اعضاء الحراك من تحليل الجوانب المختلفة للمجتمع الاسرائيلي كأساس للتخطيط والمبادرة للأنشطة الهادفة لتغيير الواقع. 

צילום:רמי בן ארי

تصوير: رامي بن-آري

 

bottom of page