top of page

עדכון הכללים הארגוניים - حتلنة القواعد التنظيميّة

 

"עומדים ביחד" היא תנועה פוליטית של מאבק ושל תקווה, בעלת ערכים סוציאליסטיים, ששותפים בה חברים וחברות מכל קצוות הארץ – צעירים ומבוגרים, יהודים וערבים, נשים וגברים, מהמרכז ומהפריפריה – אשר התארגנו מרצונם כדי לפעול במשותף למען שינוי מהותי בחברה הישראלית: למען שלום, עצמאות וצדק לשני העמים; למען שוויון מלא לכל מי שחיים בארץ הזו; למען צדק חברתי אמיתי. התנועה חותרת לשנות את השיטה החברתית והפוליטית הקיימת, שלא פועלת לטובת הרוב בחברה, אלא לטובת מיעוט קטן שנהנה מהמצב הקיים. התנועה נאבקת להעמדת חלופה כוללת לימין, ולהפיכת הארץ הזו למקום לכולנו.

"نقف معًا" هو حراك سياسيّ يعنى بالنّضال والأمل، يحمل قيمًا اشتراكيّةً، ينشط به ومن خلاله عضوات وأعضاء من كلّ أنحاء البلاد - شباب وشيب، يهود وعرب، نساء ورجال، من المركز ومن الضواحي والأرياف - الذين تنظّموا معًا بمحض إرادتهم ليعملوا معًا وبشراكة من أجل إحداث تغيير جوهريّ وجذريّ في المجتمع الإسرائيلي: من أجل السّلام، الاستقلال والعدالة لكلا الشّعبين؛ من أجل المساواة التّامة لكل من يعيش في هذه البلاد؛ من أجل العدالة الاجتماعيّة الحقيقيّة. يسعى الحراك لتغيير المنظومة الاجتماعيّة والسّياسيّة الراهنة، والتي تعمل بما لا يتوافق مع مصلحة الأغلبيّة في المجتمع، وإنما تخدم مصالح أقليّة صغيرة مستفيدة من الوضع القائم. يناضل الحراك من أجل عرض بديل شموليّ لليمين، ومن أجل تحويل هذه البلاد لمكانٍ لنا جميعًا.

 

עומדים ביחד - כללים ארגוניים ועקרונות יסוד

نقف معًا - القواعد التنظيميّة والمبادئ الأساسيّة

 

החברות בתנועה ألعضويّة في الحراك

כל אחת מוזמנת לפעול בתנועה, לתמוך במטרותיה ולקחת חלק במאבקיה. חברה רשומה בתנועה היא אדם מעל גיל 16 אשר מילאה טופס הצטרפות, שפעילה באחד המעגלים או המסגרות האחרות של התנועה, ושתומכת חומרית בתנועה, בשיעור ובאופן שייקבע בידי האסיפה הארצית ויעודכן מעת לעת על ידי צוות התיאום הארצי.

كل شخص مدعو للنشاط من خلال الحراك، لدعم أهدافه ولأخذ جزء بنضالاته. عضو مسجّل في الحراك هو كل شخص فوق سن ال ١٦ قد وقّع على استمارة عضويّة، والذي ينتمي وينشط في إحدى الحلقات المحليّة أو بأي إطار عملٍ آخر داخل الحراك، كما ويدعم العضو المسجّل الحراك ماديًا، ذلك حسب النّسبة التي تُحَدَّد بالاجتماع القطري للحراك والتي يتم تحديثها بين الحين والآخر على يد طاقم التّنسيق القطريّ.

 

מעגלי התנועה حلقات الحراك

חברות וחברי התנועה מאורגנים במעגלים, אשר יכולים להיות מוקמים על בסיס מקומי או נושאי. המעגלים המקומיים ישמשו מסגרת מרכזית של שייכות ופעילות עבור חברות התנועה. כל מעגל מקומי קובע את פעולותיו ומנהל את ענייניו באופן עצמאי, במסגרת ערכי התנועה, ומועמד לרשותו תקציב בסיסי. בכל מעגל מקומי מאורגנות לפחות 5 חברות, אשר נפגשות לפחות אחת לחודש. כל מעגל מקומי בוחר לפחות אחת לשנה ובאופן דמוקרטי במרכז מעגל, ובו מספר חברות, אשר אחראי על פעילות המעגל, על ארגונו ועל ניהול תקציב המעגל. מרכז המעגל מקיים פגישות והתייעצויות, ופועל כדי לערב את מירב חברות המעגל בפעילות.

أعضاء وعضوات الحراك منظّمون في حلقات، والتي قد تقام على أساسٍ مناطقيّ أو موضوعيّ. تعتبر الحلقات المحلية بمثابة إطار مركزي للانتماء والنشاط بالنسبة لعضوات الحراك. كل حلقة محلية تتخذ قرارات بخصوص أنشطتها وتدير شؤونها بشكلٍ مستقل، ذلك بنطاق مبادئ الحراك، كما وستحظى كل حلقة بميزانية أساسية لاستعمالها. في كل حلقة محلية تتنظّم على الأقلّ ٥ عضوات، تجتمع على أقل تقدير مرّةً كل شهر. تنتخب كل حلقة محلية، بشكلٍ ديمقراطي وعلى الأقل مرّة واحدة بالسنة، نواة عمل للحلقة تحوي مجموعة من العضوات مسؤولات معًا على نشاط وعمل الحلقة، على تنظيم الحلقة وعلى إدارة ميزانية الحلقة. تحرص نواة الحلقة على إقامة اجتماعات واستشارات، وتعمل على إقحام معظم عضوات الحلقة بالنشاط.

 

האסיפה הארצית الاجتماع القطري

"עומדים ביחד" היא תנועה דמוקרטית ושוויונית, שדרכה נקבעת בידי האסיפה הארצית. האסיפה הארצית תתכנס לפחות אחת לשנה, תקיים דיונים ותקבל החלטות, ובין השאר תבחר את חברות צוות התיאום הארצי של התנועה. האסיפה הארצית תהיה רשאית לשנות את הכללים הארגוניים ברוב של שני שלישים מהמצביעות. אם רבע מחברי התנועה מבקשים זאת - האסיפה הארצית תתכנס, גם אם טרם חלפה שנה מאז כינוס האסיפה הארצית הקודמת.

“نقف معًا” هو حراك يميز بالديمقراطية والمساواة، ويرسم طريقه في الاجتماع القطري. يعقد الاجتماع القُطري على الأقل مرّة كل عام، تدور خلاله نقاشات ويتم اتخاذ قرارت، كما ويُنتخب أعضاء وعضوات طاقم التّنسيق القطريّ للحراك. بمقدور الاجتماع القُطري تغيير القواعد التّنظيميّة بأغلبيّة ثلثيّ الأصوات في الاجتماع. وفي حال طلب ربع الأعضاء إقامة اجتماع القُطري، سيتم الأمر حتى لو لم يمّر عام منذ انعقاد الاجتماع القطري الأخير.

 

צוות התיאום הארצי طاقم التّنسيق القطريّ

צוות התיאום הארצי של התנועה מנהל את פעילות התנועה בין אסיפה ארצית לאסיפה ארצית, דן ומחליט לגבי תקציב התנועה ועובדותיה, אחראי על התווית אסטרטגיה ארוכת טווח לתנועה, על תיאום בין המעגלים, ועל בקרה על עבודת המזכירות, ומכריע באופן דמוקרטי בשאלות פוליטיות וארגוניות, בהתאם לקו שנקבע באסיפה הארצית. סדר יומו של צוות התיאום הארצי, כמו גם ניהול ישיבותיו ובקרה על עבודת המזכירות, ינוהלו בידי קבוצת חברות שתיבחר, שאינן חלק ממזכירות התנועה.

طاقم التّنسيق القطري يدير عمل الحراك خلال الفترة الواقعة ما بين اجتماعين قُطريين متتاليين. هو يناقش ويتخذ قرارات بأمور مختلفة تتعلق بميزانيّة الحراك ومن يعملن به، مسؤول عن وضع إستراتيجية طويلة الأمد، عن التنسيق بين الحلقات، وعن الإشراف على عمل السكرتارية، وهو الجسم الذي يحسم بطريقة ديمقراطية النّقاشات حول مسائل سياسيّة وتنظيميّة مختلفة، ذلك بموجب الخط السّياسي الذي يُقَرّ في الاجتماع القُطري. تدير جدول عمل الطاقم وجلساته والإشراف على عمل السكرتارية مجموعة عضوات منتخبة، ممّن ليسوا أعضاء في سكرتارية الحراك.

 

צוות התיאום הארצי מורכב מ-25 נציגות שנבחרות בבחירות ישירות וחשאיות באסיפה הארצית, וכן מנציגות שנבחרות במעגלים השונים באופן הבא: מספר נציגות שלא יפחת מ-3 ולא יעלה על 6 שייבחרו באופן דמוקרטי לפי החלטת המעגל, כאשר לאחר פרק זמן אשר ייקבע על ידי צוות התיאום הארצי, יוכל כל מעגל להגדיל את מספר נציגותיו לעד 9 נציגות. מעגל חדש שהוקם בין אסיפה ארצית לאסיפה ארצית יוכל לשלוח עם הקמתו עד שלוש נציגות לצוות התיאום הארצי. כל מעגל יוכל להחליף את נציגותיו בצוות התיאום הארצי בכל עת.

يتكون طاقم التّنسيق القطري من ٢٥ شخص منتخبين بانتخابات مباشرة وسرية تقام في الاجتماع القطري، ذلك بالإضافة لممثلين عن الحلقات المحلية يتم انتخابهم داخل الحلقات المختلفة، حسب القواعد التالية: عدد المندوبات لا يقل عن ٣ ولا يفوق ال-٦ ويتم انتخابهن بشكل ديمقراطية حسب قرار الحلقة، هذا وبعد فترة من الزمن يحددها طاقم التنسيق القطري، يحق لكل حلقة زيادة عدد مندوباتها لما لا يزيد عن ٩ ممثلات. بإمكان كل حلقة تقام خلال الفترة الواقعة ما بين اجتماعين قُطريين أن ترسِل ثلاث مندوبات على الأكثر لتمثيل الحلقة بطاقم التّنسيق القطري. يحق لكل حلقة تغيير مندوباتها في الطاقم متى شاءت وبأي وقت.

 

חברת צוות התיאום הארצי אשר לא הגיעה לשתי פגישות רצופות, תקבל התראה ותוכל להיות מוחלפת על ידי המעגל שלה. חברת צוות התיאום הארצי אשר נבחרה במעגל ובחרה לעזוב מרצונה, תוחלף על ידי המעגל שלה. חברת צוות התיאום הארצי אשר נבחרה כנציגת האסיפה הארצית ולא הגיעה לשתי פגישות רצופות, תקבל התראה ולאחר מכן תאבד את חברותה בצוות התיאום הארצי.

​بحال لم تشارك عضوة في طاقم التنسيق القطري باجتماعين متتاليين، تتلقى إخطارًا بذلك وبإمكانها أن تتبدل بموافقة وعن طريق الحلقة التي تمثلها. عضوة في طاقم التنسيق القطري والتي انتخبت في الحلقة بحال رغبت بإبطال عضويتها بمحض إرادتها، على الحلقة تبديلها بشخصٍ آخر. عضوة في طاقم التنسيق القطري والتي انتُخِبت بالاجتماع القطري ولم تشارك باجتماعين متتاليين، تتلقى إخطارًا وبعد ذلك تخسرعضويتها في طاقم التنسيق القطري.

 

לפחות מחצית מנציגות כל מעגל בצוות התיאום הארצי (מעוגל כלפי מטה), ולפחות 12 מחברות צוות התיאום הארצי שנבחרות באסיפה הארצית – יהיו נשים. לפחות שליש מחברות צוות התיאום הארצי שנבחרות באסיפה הארצית – יהיו יהודיות, ולפחות שליש מחברות צוות התיאום הארצי שנבחרות באסיפה הארצית – יהיו ערביות. תנועת "עומדים ביחד", על כל מוסדותיה ומעגליה, תפעל להבטחת ייצוג של כלל הקהילות והציבורים.

على الأقل نصف المندوبين عن كل حلقة في طاقم التّنسيق القطري (بالتقريب للخلف)، وعلى الأقل ١٢ عضوًا من أعضاء طاقم التنسيق القطري المنتخبين في الاجتماع القُطري - يجب أن يكونوا نساءً. إضافةً لذلك، على الأقل ثلث المندوبات المنتخبات لطاقم التّنسيق في الاجتماع القُطري يجب أن يكونوا يهودًا، وثلثهم على الأقل عليهم أن يكونوا عربًا. على حراك "نقف معًا" أن يعمل، بكل مؤسساته وحلقاته، على ضمان تمثيل كل المجموعات والفئات الجماهيرية المختلفة بالبلاد.

 

צוות התיאום הארצי יהיה רשאי לצרף לשורותיו חברות נוספות, לפי צרכי העבודה ולפי שיקולי ייצוג, ובתנאי שאישורן יזכה בתמיכת רוב חברות צוות התיאום הארצי, ובשיעור שלא יעלה על חמישית מגודלו של צוות התיאום הארצי בעת היבחרו.

يحقّ لطاقم التّنسيق القطري بإضافة  أعضاء وعضوات جدد لصفوفه، وفقًا لاحتياجات العمل ولاعتبارات التمثيل المتكافئ، شرط أن  يوافق على ذلك أغلبيّة اعضاء وعضوات طاقم التّنسيق القطري، وبنسبة لا تزيد عن خُمس عدد أعضاء وعضوات الطاقم في يوم انتخابه.

 

מזכירות ألسكرتارية

מזכירות התנועה אחראית על הוצאה לפועל של האסטרטגיה התנועתית, כפי שנקבעה באסיפה הארצית ובצוות התיאום הארצי, ובכלל זה: ניהול שוטף של עבודת התנועה, תמיכה בפעילות של המעגלים המקומיים, אחריות ובקרה על עבודתו של הצוות השכיר, ואחריות על יישום תיאוריית השינוי בפעילות התנועה.

​سكرتارية الحراك مسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الحراكية، التي تم وضعها في الاجتماع القطريّ وعلى يد طاقم التنسيق القطري، بما في ذلك: إدارة عمل الحراك اليومي، دعم نشاطات الحلقات المحلية، مسؤولية ورقابة على طاقم العاملين الأجيرين، وتنفيذ أسس نظرية التغيير من خلال عمل ونشاط الحراك.

 

מזכירות התנועה מורכבת ממספר חברות שאינו נופל מ-20 ואינו עולה על 30. היא נבחרת מתוך ועל ידי צוות התיאום הארצי באופן דמוקרטי. לפחות שליש מחברות המזכירות – יהיו יהודיות, ולפחות שליש מחברות המזכירות – יהיו ערביות. לפחות מחצית מחברות המזכירות – יהיו נשים (מעוגל כלפי מטה). המזכירות הנבחרת תכלול, לכל הפחות, נציגה אחת מכל אחד מהמעגלים המקומיים בתנועה.

​سكرتارية الحراك مكونة من عدد عضوات لا يقلّ عن ال-٢٠ ولا يفوق ال-٣٠. سيتم انتخابها من قِبَل ومن داخل طاقم التنسيق القطري بشكلٍ ديمقراطي. على ثلث عضوات السكرتارية، على الأقل، أن يكنّ يهوديات، وعلى الأقلّ ثلث عضوات الحراك يجب أن يكنّ عربيات. على نصف عضوات السكرتارية، على الأقلّ، أن يكنّ نساءً (مع التقريب للخلف). على السكرتارية أن تحوي، على الأقلّ، ممثلة واحدة عن كل واحدةٍ من الحلقات المحلية للحراك.

 

שקיפות ألشفافيّة

החלטות האסיפה הארצית וצוות התיאום הארצי יפורסמו ויובאו לידיעת החברות. צוות התיאום הארצי יגיש לאסיפה הארצית דו"ח פעילות ודו"ח כספי. הדו"חות שאושרו על ידי האסיפה הארצית יפורסמו באתר האינטרנט של התנועה.

يتوجب نشر وتعميم القرارات التي يتم اتخاذها بالاجتماع القطري وبطاقم التّنسيق القطري على جميع عضوات الحراك. على طاقم التّنسيق القطري تسليم تقرير عمل وتقرير ماليّ بالاجتماع القطري. سيتم نشر وتعميم التقارير التي تتم المصادقة عليها بالاجتماع القطري على موقع الحراك في الإنترنت.

 

המסמך מנוסח בלשון נקבה, אולם הכתוב בו תקף לכל המגדרים.

ألنص مكتوب بصيغة المؤنث، لكنه يعني ويقصد جميع الأجناس.

bottom of page