מה קורה בתנועה עכשיו?

ماذا يحدث في الحراك الآن؟​

©2017 BY עומדים ביחד نقف معًا